+48 693647408

Regulamin

Regulamin Obiektu Turystycznego "Dom Wczasowy Jaś"

Serdecznie witamy Państwa w Domu Wczasowym JAŚ i życzymy miłego pobytu 😊

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju, nie zakłóconego wypoczynku i bezpieczeństwu naszych Gości.

1. Obiekt Dom Wczasowy JAŚ prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych oraz turystycznych.

2. Każdy klient korzystający z usług naszego obiektu jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się, w sytuacjach wyjątkowych, do próśb właścicieli i pracowników obiektu.

3. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Wysokość opłat za pobyt w obiekcie oraz rodzaj świadczonych usług (w tym wyżywienia) określa OFERTA - CENNIK, znajdująca się na naszej stronie www.jas.jgi.pl.

5. Opłatę za pobyt oraz opłatę miejscową należy zapłacić gotówką w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym w mailu terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 12.00.

6. Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości klient ma obowiązek okazania dokumentu tożsamości.

7. Doba hotelowa w obiekcie trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

8. Wynajmując pokój klient określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty minimum na jedną dobę. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia klient powinien zgłosić na recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani za znajdujące się w nich mienie klienta.

10. Do obiektu można przyjechać z psem lub innym zwierzęciem domowym. Każdy klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, tak, aby zwierzę nie zagrażało innym klientom oraz właścicielom i pracownikom obiektu. W szczególności - pies powinien być prowadzony na smyczy i mieć założony kaganiec. Zwierzę nie może przebywać w jadalni, nie może samo poruszać się po obiekcie i w jego otoczeniu. Zwierzę powinno mieć własne posłanie – kategorycznie zabrania się trzymania zwierzęcia na łóżkach czy krzesłach w pokoju. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie.

11. Za pobyt psa lub innego zwierzęcia w obiekcie pobierana jest opłata w wysokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji. Opłata za pobyt zwierzęcia nie obejmuje jego wyżywienia. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z właścicielem lub pracownikiem obiektu.

12. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju lub innych pomieszczeniach obiektu mienie klienta.

13. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00- 6.00. 

14. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju lub na sali kominkowej tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą. Klient może spożywać własny alkohol tylko w pokoju, na terenie zewnętrznym obiektu oraz – po uprzednim zgłoszeniu właścicielom obiektu – na Sali Kominkowej. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego alkoholu do jadalni i do baru „Skarbiec Waloński”.

15. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych oraz kluczy obiektu powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszej konsultacji z klientami, zostaną oni obciążeni pełnymi kosztami naprawy.

16. Od chwili otrzymania klucza do pokoju, pokój pozostaje do wyłącznej dyspozycji klienta.

17. W związku z koniecznością przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach zakazuje się używania grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników elektrycznych, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy smartfonów, urządzeń RTV, golarek, suszarek do włosów oraz urządzeń komputerowych. Zabrania się bez potrzeby używania gaśnic pozostających na wyposażeniu obiektu. W przypadku bezpodstawnego zużycia/zniszczenia gaśnicy klient zostanie obciążony opłatą 200 zł za jedną zużytą/zniszczoną gaśnicę.

18. W celu wynajęcia pokoju należy wcześniej dokonać rezerwacji terminu i pokoju. Adres mailowy: jas@ig.pl, tel. 693647408. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wys. 30-40% ogólnej kwoty zamówienia.

19. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

20. Zadatek klienta przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu, po dokonaniu wpłaty zadatku, nie dokonujemy zwrotów za nie wykorzystane dni.

21. Przy organizacji większych imprez wymagane jest uprzednie zawarcie umowy, określającej szczegóły zamówionej usługi.

22. W obiekcie zabronione jest: o zakłócanie spokoju, w tym głośne słuchanie muzyki, bez zgody właścicieli i pracowników, o zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami obiektu) bez zgody właścicieli i pracowników, o zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciele i pracownicy mogą bowiem odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, o zachowań powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, o wnoszenie sprzętu narciarskiego i rowerów do pokoi. Obiekt dysponuje miejscami do przechowywania ww. sprzętu, o pozostawianie dzieci bez nadzoru, szczególnie na korytarzach, przy ognisku oraz na placu zabaw, o w pokojach, łazienkach, na korytarzach, w salach ogólnie dostępnych - obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji wytwarzających dym. Opłata za palenie w obiekcie wynosi 100 zł/os. (koszt prania firan, zasłon, pościeli, ozonowanie pomieszczeń). Palenie dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz, przed budynkami, w miejscach do tego przeznaczonych (znajdują się tam popielniczki). Zabronione jest także palenie w pokojach świec. o w barze „Skarbiec Waloński” obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i picia własnego alkoholu. Można wnieść i degustować własny alkohol wyłącznie pod warunkiem wykupienia tzw. "korkowego", czyli skrzynki piwa polskiego lub czeskiego - 20 szt 0,5l, o rysowanie i zdzieranie ścian, niszczenie łóżek, okien, parapetów, obrazów ,mebli, itp. o wynoszenie do pokoi naczyń oraz jedzenia z jadalni oraz szklanek z baru.

23. Opiekunowie grup są zobowiązani do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

24. Obiekt odmówi zakwaterowania osobom: o będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, o które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu, bez zwrotu kosztów.

26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane zostaną przez 14 dni, a następnie zniszczone.

27. Świadczymy usługi zgodnie z ustawą o usługach turystycznych oraz na podstawie aktów wykonawczych do ww. ustawy i w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, prosimy klientów o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych (z powodu siły wyższej np. przerwy w dostawie prądu, wody, itp.)

28. Regulamin obiektu jest wywieszony w Recepcji w celu zapoznania się przez klienta przy zameldowaniu, oraz jest dostępny na stronie internetowej www.jas.jgi.pl

29. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez właścicieli i pracowników obiektu i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.

Życzymy miłego wypoczynku i serdecznie zapraszamy do ponownych odwiedzin!

 😊